LE Metsateave OÜ

Alusta siit!

1. Nõu saad küsida nii metsa, kui ka muude loodusalade kohta. Mets on seaduse mõistes maaala, kus kasvavate puutaimede kõrgus on enam kui 1,3 m ja võrade liitus vähemalt 30 % või maaala, mis on maakatastrisse kantud metsamaa kõlvikuna ning seal tuleb täite metsaseadust.

2. Uuri välja, mis on Su maa KATASTRITUNNUS (00000:000:0000). Kinnistu võib koosneda ühest või mitmest katastriüksusest. Igal kinnistul on registriosa number (Saare maakonnas lõpeb see 34-ga) ja (maatükist). Kõik sama registriosa numbriga maatükid kuuluvad ühte ja  samasse KINNISTUSSE.

3. Avalikust  METSAREGISTRIST saad järele vaadata, kus Su mets asub ning mis seal kasvab. Trüki otsinguaknasse oma metsamaa katastritunnus ja vajuta nuppu “otsi” ja oota kuni kaart avaneb. Erinevaid kaardikihte sisse lülitades saad teada ka looduskaitselistes piirangutest ja kehtivatest metsateatistest.  Inventeeritud metsade  kohta saad kaardil klõpsates näha ka mõningaid takseerandmeid (metsa kasvukohatüüpi, puuliike, vanust jne). Inventeerimisandmed kehtivad 10 aastat. Kui sul ei ole kehtivat metsamajanduskava, on viimane aeg uus tellida!

Edaspidised tegevused sõltuvalt sellest, missugune on Su mets, mida lubavad seadused ning mida Sa oma metsast saada tahad.  Pakume sulle mõtteabi – tegevuste ja tulemuste analüüsi. Otsuse langetad ise.

Loe nõustamise kohta lähemalt siit

Elve Lepik (LE Metsateave OÜ; asukoht täpsustamisl, seniks kohtumised kokkulepitud ajal ja kohas). Helista tööpäevadel 9 – 17-ni 505 4318 või saada e-mail info@le-metsateave.ee ja küsi nõu!

NB! Enne kui helistad, otsi välja oma metsamaa katastritunnus(ed). Nii saame kiiremini ja tõhusamalt toimetada.

Kontakt
Tallinna 58, Elektrumi ärimaja 3. korrus, Kuressaare