LE Metsateave OÜ

NATURA metsatoetused

2018. AASTA TAOTLUSVOOR ON  AVATUD  4. -  23. aprillini

Kui sinu mets asub looduskaitseliste piirangutega alal, kuid ei ole kaardile kantud kui toetatav metsaala ja seal ei ole poollooduslikku kooslust (vaata PRIA massiivid), siis esita SA Erametsakeskus  avaldus selle metsaala kaardile kandmiseks! Aasta alguseks esitamata jäänud taotluseid ei jõuta jooksva aasta vooru avanemise ajaks üle vaadata ja  kaardile kanda. Praegu esitatud taotluste alusel kantakse alad kaardile 2019. aasta taotlusvooruks. Tee see taotlus kindlasti ära! Kui sellega ei alusta, siis ei tekigi võimalust õigustatud toetust saada.

Sel aastal toetatakse ka väljaspool natura võrgustikku asuvaid sihtkaits- ja piiranguvööndis asuvate metsade omanikke, kelle metsades on merikotka ja musta toonekure püsielupaigad.

Metsaalade kaart v.t. siia

selleks, et näha andmeid oma metsa kohta, sisesta otsingu aknasse katastritunnus

Kui sinu metsaala on kaardil tähistatud kui hooldatav poollooduslik kooslus, mida tegelikult ei hooldata ja mida ka lähemal ajal ei hakata hooldama, pöördu esmalt kaardil paranduse tegemiseks Keskkonnaametisse (Kuressaare, Tallinna tn 22).

Toetuse määr Natura 2000 piiranguvööndis või hoiualal asuval metsaalal on 60 eurot ha kohta aastas, sihtkaitsevööndis 110 eurot ha kohta aastas (loe lisaks!). Toetus on tulumaksuga maksustatav.Taotlus tuleb igal aastal uuesti esitada.

Taotluse saad vormistada  vaid e-prias

Võta kaasa ID-kaart  ja tea oma PIN1 ja PIN 2 koodi või kasuta mobiili ID-d  

Kontrolli kindlasti oma ID-kaardi koodide kehtivust!

Taotlejal ei tohi riigimaksu võlgasid olla KONTROLLI ENNAST SIIN!

Helista ja lepi eelnevalt nõustamise aeg kokku

Taotluse vormistamise teenus on TASULINE.

Taotluse vormistamine 8 €

Lisadokumendi vormistamine ja skaneerimine 1 €

 telefonil 505 4318 või elve@le-metsateave.ee 

LE Metsateave OÜ

 

 

Neljapäev 5.aprill  10 – 16

Esmaspäev 9. aprill 10 -16

Teisipäev 10.aprill 10-16

Kolmapäev  11. aprill 10 -16

Neljapäev 19.aprill 10 -16

Reede 20. aprill 10-16

Metsakontor OÜ  ruumis

Tallinna tn 61e 1. korrus. Sisenemine maja tagaküljelt

 

 

Metsaomanik, kasuta oma õigust saada kompensatsiooni Sinu metsale kehtestatud looduskaitseliste piirangute eest!

Kontakt
Tallinna 58, Elektrumi ärimaja 3. korrus, Kuressaare